Wij zijn een Stichting

Stichting 'Nederlandse Vrienden van de BA', internationaal genoemd 'Dutch Friends of the BA',

promoot de Bibliotheca Alexandrina (BA) in Alexandrië/Egypte, draagt haar gedachtengoed uit  

en steunt deze in haar doelstellingen.

 

De Sticthing is opgericht op verzoek van de Egyptische Vrienden van de BA (EAFBA) In 2012.

Na het notariaal passeren van de statuten en aanmelding bij de KvK en de belastingdienst,

hebben we ons aangemeld bij de directeur van de BA, die ons geaccepteerd heeft als

'Internationale Vriendengroep'.

In 2014 hebben we van de Belastingdienst de Culturele Anbi status verkregen, waardoor giften

voor 125 % aftrekbaarzijn van het inkomen bij de jaarlijkse aangifte.

(zie hiervoor 'financiën')

 

'Een Stichting als deze is wat Egypte nu nodig heeft', verwoordde de Egyptische Ambassadeur in

Nederland na de oprichting.

Wij willen dan ook door voorlichting, hier een ander beeld van Egypte laten zien, dan het beeld

dat vaak geschetst wordt in de media en tevens willen we bijdragen aan aan betere toekomst van

de komende generatie aldaar. 

 

** KvK 55227120

** Fiscaal nr. 851616057

** FB www.facebook.com. Dutch Friends of the BA

** Bankrekening  NL45RABO 0109280318       t.n.v.  St.Ned.Vrienden Bibliothec

 

De Stichting beoogt geen winst.

De statuten zijn opvraagbaar.

  

Bestuursleden van de Stichting

Marga Abdel Meguid-Grisnigt - Voorzitter en secretaris   (Assen)

Ton Visser                                       -  Penningmeester   (Peize)

Marga Beukema                           -  Alg. Lid    (Assen/Zeijerveen)

Tiny Cruiming                               -  Alg. Lid     (Assen )

 

Bestuursleden verrichten hun taken vrijwillig en trachten onkosten te vermijden.

indien anders wordt dit eerst overlegd.

28. feb, 2017

De website is in bewerking

Hierdoor verandert de rangschikking en komen er tijdelijk dubbele items voor.
Excuses hiervoor.

Contact

Stichting Nederlandse Vrienden van de BA

Postadres: Weierstraat 34  / 9401  EV  Assen

Telefoon:  +31 (0) 618840762

Email:  dutchfriendsba@gmail.com

 

Het futuristische ontwerp van de Bibliotheca Alexandrina (BA)

  • Brief zonder 'kop en staart'.

  • De Egyptische Ambassadeur en echtgenote (in het midden)